Kolik řečí umíš,
tolikrát jsi člověkem...

Tomáš Garrigue Masaryk

Pohled do naší restaurace...

O Projektu

Projekt „Hřiště pro naše děti – modernizace  zahrady v areálu MŠ Makovského“ byl zpracován  n.o. Garrigue na základě iniciativy rodičů dětí MŠ Slavíkova (odloučené pracoviště), kteří  spolupracují s neziskovou  organizací  a  nechtěli se smířit se současným stavem zahrady této mateřské školy. Zastaralé průlezky neodpovídající  bezpečnostním předpisům,   prohnilá dřevěná prkna obklopující pískoviště a  vzrůst zeleně omezují využívání  tohoto prostoru dětmi.

N.o. Garrigue  ve spolupráci s rodiči a  vedením MŠ V. Makovského (partner projektu)  požádala  zpracováním  Grantu v oblasti KOMUNITNÍ  ROZVOJ A MÍSTNÍ DÁRCOVSVÍ Nadační fond VIA o finanční příspěvek na obnovu a modernizaci  zahrady MŠ. Žádost o grant byla akceptována a schválena.

3.8.2010 byla podepsána zástupci Nadačního fondu VIA a n.o.Garrigue Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z programu Fond místního rozvoje podpořeného z prostředků NIF.

Obsahem projektu je aktivní  zapojení komunity rodičů dětí a přátel MŠ Slavíkova do rozhodování o vzhledu, úpravě a využití zahrady. Prostředkem komunikace budou schůzky komunity,  jejichž termín bude stanoven vždy min. 14 dní před samotným konáním a uskuteční se v prostorách mateřské školy. Informačním kanálem pro sdělování informací jsou webové stránky MŠ a e-mailové adresy rodičů, jejichž aktualizaci mají na starosti členové pracovní skupiny.

Časový harmonogram projektu:

srpen 2010 - červen 2011

 • Příprava prezentace projektu a dotazníku pro komunitu (zaměřen na výběr hracích prvků) - srpen
 • Seznámení komunity s projektem - září
 • Jednání s projektantem - září
 • Vytvoření studie včetně harmonogramu prací - září
 • Projednání návrhu projektanta a jeho odsouhlasení - září
 • Vyhledávání cen prvků, jednání s firmami o možnostech zapojení komunity - říjen
 • Odsouhlasení nákupu konkrétních prvků, seznámení veřejnosti s projektem (propagace) a dohodnutí termínů akcí  - říjen
 • Příprava a realizace propagace projektu - říjen
 • Realizace podzimní údržby zahrady za účasti komunity a veřejnosti a zahájení fotografické soutěže - říjen, listopad
 • Dohodnutí smluvních podmínek a termínu dodávky s dodavateli herních prvků - leden, únor
 • Realizace jednotlivých aktivit modernizující zahradu a dětské hřiště - duben, květen, červen
 • Slavnostní otevření renovované zahrady spojené s akcí Dětský den - 17.6.2011!

23.11.2010 proběhla první společná akce komunity MŠ Slavíkova. Rodiče a přátelé MŠ připravili zahradu pro "zimní spánek" hrabáním listí a upravovali  terén (vykopávání starých kořenů,atd) pro jarní rekonstrukci. Připraven byl i program pro děti a na závěr si společně s rodiči   užili lampionový průvod a opékání párků.

24.5.2011 se sešla komunita rodičů a přátel ZŠ Slavíkova na první jarní pracovní brigádě. Účast byla velká a nadšeně pomáhaly také děti. Natíralo se, sadilo a škrábalo s radostí. Zahrada prokoukla jasnými a veselými barvami.

17.6.2011 se hřiště slavnostně otevřelo! At si děti a kolektiv MŠ Slavíkova hřiště s radostí užívají !

zvětšit


AKTUALITY

22.-24.5.2020

Jarní víkend na Rusavě

Překráná příroda Hostýnských vrchů, jógové lekce, kruhový trénink, bodywork, masáže, bazén, vířivka, sauna, zpívánky, společenské hry a trénink břišních svalů smíchem zažijete na jarním víkendu na Rusavě!


24.-26.4.2020

Jógový víkend

V překrásném hotelu HOLZBERG ve Staré Vsi v Jeseníkách Vás čeká poklidný relax víkend s Alčou a Editou. Kromě různých forem jógových lekcí Vás čeká kreativní dílnička s Edit, výšlapy do jarní přírody,  masáže, vířivky, sauna a bazén. Večer posezení s kytarou, povídání, zpívání i tanečky :-)!


Přejeme Vám příjemné adventní dny, vánoční svátky prožité co nejvíce v klidu a pohodě s Vašimi blízkými a do nového roku 2020  zdraví, štěstí, sílu, úsměvy, objetí  a naplno prožitý každý den!


31.11-1.12.2019

Mikulášský víkend na Kamzíku

Krásně rekonstruovaný hotel Kamzík nás již podesáté přivítá na přelomu listopadu a prosince  na našem tradičním víkendu, plném sportovních i relaxačních aktivit. V neděli určitě přijdou i Mikuláš, andělé a čertíci s nadílkou!


4.-6.10.2019

Baboletní víkend

V příjemném  prostředí hotelu  FREUD  v Ostravici nás čeká pohodový víkend s výbornou polopenzí, klidným i dynamickým cvičením, výšlapy  a veselými večírky :-)!
RSS | mapa webu | garrigue (c) 2009