Kolik řečí umíš,
tolikrát jsi člověkem...

Tomáš Garrigue Masaryk

Pohled do naší restaurace...

GRUNDTVIG Projekt partnerství v rámci Celoživotního vzdělávání:


ADULT MOTIVATION WITH NATURE SPORTS


Koordinátor projektu: Turecko, Edirne - Sportovní klub EDOSK

Partneři projektu: Itálie, Rumunsko, Řecko, Maďarsko, ČR
Doba trvání: 2009-2011

Předmět partnerství:

 • dosažení Evropské dimenze v projektových aktivitách
 • využití sportu jako mezinárodního jazyka, který je cestou ke společnému porozumění
 • zvýšení produktivity a zlepšení životní motivace při řešení problémů
 • přenos a přizpůsobení metodologie partnerů a jejich zkušenosti v dané oblasti v dalších zemích EU
 • vybudování přátelství, kontaktů, výměna zkušeností a informací v oblasti vzdělávání dospělých  se speciálním zaměřením na sport a volnočasové aktivity v produktivním a důchodovém věku
 • navržení  a vývoj praktických způsobů aktivního života se zaměřením na životní motivaci
 • výměna  a přenos praktických zkušeností a informací mezi partnery a jejich klienty
 • setkáváním se a poznáváním  různých kultur přispívat k řešení problémů
 • zveřejnění a rozšíření výsledků projektu

Cíle projektu:

Využít zkušenosti z pobytu a prožitků v přírodě při:

 • zvládání stresu
 • risk managementu
 • time managementu
 • první pomoci
 • týmové spolupráce
 • efektivního řešení problémů
 • využití svých schopností a dovedností
 • zdraví a prožití spokojeného života

Cílová skupina projektu:

Dospělá populace starší 35 let:

 • zaměstnaní
 • nezaměstaní
 • lidé v důchodovém věku

MOBILITY:

1. mítink 3.-7.12.2009  Turecko, EDIRNE

 • seznámení a prezentace činnosti partnerských organizací
 • definování cílů a vytýčení úkolů projektu

2. mítink 17.-20.3.2010  Itálie, VERONA

 • seznámení s cílovými skupinami jednotlivých zemí
 • tvorba harmonogramu akcí pro cílové skupiny
 • prezentace návrhu webových stránek a emailové skupiny pro komunikaci
 • grafický návrh loga projektu a vzhedu publikace

3. mítink 9.-13.6.2010 Řecko, SOLUŇ

 • prezentace aktivit, které byly zorganizovány partnery projektu pro vybrané cílové skupiny
 • diskuse a příprava průběžné zprávy pro NA
 • projednání a příprava programu 4. mítinku partnerů v Rumunsku v září, jehož součástí bude konference k tématu tohoto projektu

4. mítink 1.-5.9.2010 Rumunsko, Rešica

 • vědecká konference na půdě Technické univerzity k tématu projektu
 • prezentace aktivit partnerů
 • vyhodnocení dotazníků respondentů projektu na úrovni partnerů a jejich prezentace
 • diskuse k obsahu publikace jako hlavního výstupu projektu

5. mítink 2.-6.2.2011, Česká republika, Ostrava

 • prezentace činnosti partnerů, zhodnocení aktivit projektu
 • diskuse a rozdělení úkolů jednotlivým partnerům  souvisejících se zpracováním závěrečných výstupů projektu
 • vytvoření interního harmonogramu postupu prací
 • stanovení termínů pro meetingy v Edirne (Turecko) a v Nagykovacsi (Maďarsko)

6. mítink 7.-11.4.2011. Turecko, Edirne

 • diskuze k formě zpracování publikace shrující výsledky projektu
 • nastavení harmonogramu finalizace publikace - grafického zpracování, odsouhlasení partnery a překlady do národních jazyků
 • vyjasnění otázek ohledně formy prezentace projektu - letáky, publikace = guide book

7. mítink 11.-14.6.2011. Maďarsko, Nagykovacsi

 • prezentace výsledků činnosti jednotlivých partnerských zemí v rámci projektu
 • zhodnocení práce a výsledků činnosti partnerů projektu, odsouhlasení obsahu i vzhledu publikace (guide booku)
 • diskuse o prezentaci výsledků projektu formou guide booku
 • diskuse o záverečné zprávě NA jednotlivých zemí
 • aktualizace webových stránek projektu
 • překlady závěrů projektu do jazyků partnerů

webové stránky projektu:

http://naturesport.europole.org/

projekt ke stažení


AKTUALITY

17.-19.9.2021

Jógový víkend - Holzberg

Překrásné prostředí bývalé hájovny Holzberg, bio farma, vynikající jídlo, parádní bazén, wellnes, zahrada, sály na cvičení,...to vše nás čeká koncem léta v překrásném jesenickém předhůří. Cvičení různých forem jógy, relaxace, mnoho hub v lesích, povídání, zpívání...po roce opět na toto kouzelné místo!


18.-22.8.2021

Vysočina - rodinky :-)

Ani kovid nás žádný rok nezastavil a opět prožijeme spolu překrásných, veselých, nabitých vším možným, 5 dnů a 4 večery a noci :-) Těšíme se na "fšecko"!


11.-13.6.2021

RUSAVA - víkend pro ženy

Víkend plný pohybu - joga, bodybalance, kruháček, výšlap na Hostýn, plavání, saunování,...a také relaxace - wellness, povídání, zpívání, společenských her,.. je připraven! Do třetice všeho dobrého - potřetí přeložen. Covid nás již nezastaví:-)!


11.-13.9.2020

Jógový víkend

V překrásném hotelu HOLZBERG ve Staré Vsi v Jeseníkách Vás čeká poklidný relax víkend s Alčou a Editou. Kromě různých forem jógových lekcí Vás čeká kreativní dílnička s Edit, výšlapy do jarní přírody,  masáže, vířivky, sauna a bazén. Večer posezení s kytarou, povídání, zpívání i tanečky :-)!


RSS | mapa webu | garrigue (c) 2009